Family and Friends 2nd Edition

Family and Friends 2nd Edition – оновлене видання популярного підручника. Ефективна програма формування навичок говоріння, аудіювання, читання та письма, дотримуючись принципу “від простого до складного”. Уроки відрізняються логічною послідовною структурою. Використовується фотографічний метод “Look & say” і унікальна система читання з”фоніксами”.Спеціальна методика навчання граматиці для дітей, які не користуються латинським алфавітом в рідній мові. Багато завдань для постановки правильної вимови. Особлива увага приділяється перевірці знань і підготовці до Кембриджських екзаменів і ЗНО. Розвивається комунікативна і соціальна компетенція учнів, виховуються сімейні цінності. Курс передбачає завдання для дітей з різним типом сприйняття інформації: візуальним, аудіальним і кинестетическим. Закріплення матеріалу відбувається у формі інтерактивної гри. Рівень Starter повністю відповідає програмі англійської мови для першого класу Міністерства освіти України.

Основні характеристики Family and Friends:

  • оновлені матеріали для тестування;
  • анімований розділ Fluency Time з реальними життєвими ситуаціями вводить слова і вирази для повсякденного використання;
  • проектна робота, вироби по темі уроку сприяють глибокому засвоєнню навчального матеріалу;
  • книга вчителя доповнюється трьома дисками: Fluency DVD, Assessment and Resource MultiROM (pdf), Assessment audio CD і містить набір лексичних карток і карток з”Фонікс”;
  • Workbook for Ukraine – робочий зошит зі спеціальними сторінками”Фонікс”для розвитку навичок швидкого читання розроблена спеціально для України і враховує особливості рідної мови учнів.